Laboratorija za obnovljive izvore električne energije

Lokacija: TMD, laboratorija br.18

Laboratorija za distribuirane izvore električne energije

Lokacija: TMD, laboratorija br.18a

Šematski prikaz laboratorija 18 i 18a:

sematskiprikaz

Laboratorija za obnovljive izvore električne energije

Šef laboratorije: Zoltan Čorba                  Laborant: Zoltan Čorba

Predmet:

  1. Kvalitet električne energije

Laboratorija za distribuirane izvore električne energije

Šef laboratorije: mr Boris Dumnić           Laborant: Zoltan Čorba

Predmet:

  1. Obnovljivi i distribuirani izvori električne energije

Katedra za energetsku elektroniku i mašine pored ostalih laboratorija raspolaže i sa Laboratorijom za obnovljive izvore električne energije i Laboratorijom za distribuirane izvore električne energije. Pomenute laboratorije nalaze se u Fruškogorskoj ulici, zgrada TMD-a, prostorije 18 i 18_a. Katedra je u prethodne tri godine u saradnji sa TEMPUS kancelarijom, Ministarsvom za nauku i zaštitu životne sredine i Pokrajinskim Sekretarijatom za obrazovanje i kulturu uložila značajna sredstva za opremanje laboratorija.
Nabavljena je oprema koja funkcionalno predstavlja sledeće celine:
1.  Polu-upravljivi model vetroelektrane
2.  Puno-upravljivi model vetroelektrane
3.  Pokazni model solarne i vetroelektrane
4.  Izvor napona promenjive učestanosti
5.  Model solarne elektrane
Osnivanje ovih laboratorija ima za cilj razvijanje i unapređenje znanja iz oblasti korišćenja i upravljanja obnovljivim i distribuiranim izvorima električne energije. Izučavaju se različite tehnike upravljanja pretvaračima prema vetro-generatoru/solarnom panelu i pretvaračima prema mreži, načini i uslovi za priključenje vetro-generatora solarnih panela i ostalih distribuiranih električnih izvora na mrežu, uticaj distribuiranih električnih izvora na mrežu, rad prilikom poremećaja u mreži, tehnike merenja i prikupljanja neophodnih podataka (brzina, pravac i učestanost vetra, temperatura....) za izbor adekvatne lokacije, različiti proračuni korišćenjem savremenih softverskih alata (WASP).
Opravdanost razvoja ovakvih laboratorija zasnovana je na realnim predviđanjima da će u budućnosti ovakvim izvorima sve više biti nadomešćen nedostatak električne energije. Jako bitno je i što sa sve većim klimatskim promenama, jača i svest o očuvanju čovekove okoline pa se električna energija dobijena iz izvora koji ne zagađuju čovekovu okolinu nameće kao prirodno rešenje.
U Laboratorijama se osim naučno istraživačkog rada, izrade magistarskih i doktorskih teza izvodi i nastava za studente diplomskih studija.

Postavka za ispitivanje solarnih elektrana
Postavka za ispitivanje vetro-elektrana
solarni ounoupravljivi
solarni_sema ounoupravljivi-sema