grabic                 dr Grabić Stevan

Zvanje: docent-asistent
Titula: doktor tehničkih nauka
Funkcija:
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 306
tel.: 021/485-2556
fax:  021/475-0572
email: grabics@uns.ac.rs
Konsultacije: ponedeljak i petak 09:00-11:00

Predmeti:

  • Energetska elektronika 1 (EE305, osnovne akademske studije, III godina, Studijski program energetika, elektronika i telekomunikacije).
  • Energetska elektronika 2 (EE308, osnovne akademske studije, III godina, Studijski program energetika, elektronika i telekomunikacije).
  • Energetska elektronika (EM434, osnovne akademske studije, IV godina, Studijski program energetika, elektronika i telekomunikacije)
  • Upravljanje energetskim pretvaračima (EE425, softverski praktikum, V godina, Studijski program energetika, elektronika i telekomunikacije).

Stručna biografija:

Diplomirao 1997. godine na smeru energetska elektronika i mašine, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 8,20.
Magistarski rad odbranio 2004. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Oblast interesovanja:

Oblast interesovanja su obnovljivi izvori energije, energetska elektronika, električne mašine, regulacija elektromotornih pogona.