veran1                  dr Veran Vasić

Zvanje: vanredni profesor
Titula: doktor tehničkih nauka
Funkcija:
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 307 
tel.:  021/485-2501
fax:  021/47 505 72
email: veranv@uns.ns.ac.yu
Konsultacije: sredom od 08:00-10:00

Predmeti:

 • Elektroenergetski pretvarači(E133, osnovne akademske studije, II godina, Studijski program Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije, Smer: Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine, Instrumentacija i merenje).
 • Električne mašine 1 (EE304, diplomske akademske studije, III godina, Studijski program Elektroenergetika elektronika i telekomunikacije, Smer: Elektroenergetika- Energetska elektronika i električne mašine).
 • Električne mašine 2 (EE307, diplomske akademske studije, III godina, Studijski program Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije, Smer: Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine).
 • Električne mašine 3 (EE401, diplomske akademske studije, IV godina, Studijski program Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije, Smer: Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine).
 • Modelovanje električnih mašina (EE520, diplomske akademske studije, Studijski program Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije, Smer: Elektroenergetika (IV godina), Energetska elektronika i električne mašine (V godina).
 • Energetska elektronika u pogonu i industriji (EE424, diplomske akademske studije, IV godina, Studijski program Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije, Smer: Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine).
 • Električne mašine (F203, diplomske akademske studije, II godina, Studijski program Grafičko inženjerstvo i dizajn).

Stručna biografija:

Diplomirao 1994. godine na smeru elektroenergetika Fakulteta tehničkih nauka sa prosečnom ocenom 9,09.
Magistarski rad odbranio 1996 na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
Doktorsku disertaciju odbranio 2001 na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Oblast interesovanja

Oblast interesovanja su elektromotorni pogoni i automatizacija industrijskih procesa. Projektant ili odgovorni projektant sledećih glavnih projekata:

 1. Glavni projekat elektroenergetskih instalacija za rekonstrukciju napajanja u pogonu ekstrakcije u Sojaproteinu. Investitor: Sojaprotein AD za preradu soje, Bečej, Jul 2004.
 2. Idejni projekat elektroenergetske opreme zidane transformatorske stanice fabrike veštačkih đubriva u luci Bačka Palanka. Investitor: Sojaprotein AD za preradu soje, Bečej, septembar 2004.
 3. Glavni projekat zidane transformatorske stanice “Fabrike đubriva” u luci Bačka Palanka. Investitor: Sojaprotein AD za preradu soje, Bečej, februar 2005.
 4. Glavni projekat rekonstrukcije benzinske stanice Stari Banovci, Investitor: NIS Naftagas Promet, maj 2005.
 5. Glavni projekat elektroenergetskih instalacija fabrike veštačkih đubriva u luci Bačka Palanka. Investitor: Sojaprotein AD za preradu soje, Bečej, avgust 2005.
 6. Glavni projekat rekonstrukcije pogona presaone fabrike ulja “Mladost” Šid. Investitor: Victoria Group Fabrika ulja “Mladost” AD Šid, septembar 2006.
 7. Glavni projekat rekonstrukcije pogona ekstrakcije fabrike ulja “Mladost” Šid. Investitor: Victoria Group Fabrika ulja “Mladost” AD Šid, septembar 2006.
 8. Glavni projekat rekonstrukcije pogona ljuštione fabrike ulja “Mladost” Šid. Investitor: Victoria Group Fabrika ulja “Mladost” AD Šid, septembar 2006.
 9. Glavni projekat rekonstrukcije transformatorske stanice “Uljara 1” u Šidu. Investitor: Victoria Group Fabrika ulja “Mladost” AD Šid, septembar 2006.
 10. Idejni projekat transformatorske stanice “Novi Štrand” i kablovski 20kV vod, JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad, februar 2007.
 11. Glavni projekat sanacije transformatorske stanice “Hladnjača” u Šapcu. Investitor: NARCIS POPOVIĆI, maj 2007.
 12. Glavni projekat rekonstrukcije elektromotornog pogona i upravljanja hladanjače u Šapcu. Investitor: NARCIS POPOVIĆI, maj 2007.
 13. Glavni projekat rekonstrukcije transformatorske stanice “Kotlarnica” u Šidu. Investitor: Victoriaoil AD Šid, avgust 2007.
 14. Glavni projekat rekonstrukcije transformatorske stanice “Glavna” u Zrenjaninu. Investitor: AD Dijamant Zrenjanin, avgust 2007.
 15. Glavni projekat transformatorske stanice “Novi Štrand” i kablovski 20kV vod, JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad, septembar 2007.
 16. Glavni projekat sanacije MBTS 20/0,4kV 2x630kVA. Investitor: AD Veterinarski zavod AD Subotica, novembar 2007.