vkatic                 dr Vladimir Katić

Zvanje: redovan profesor
Titula: doktor tehničkih nauka
Funkcija: prodekan za finansije i razvoj, rukovodilac katedre
Kancelarija: dekanat
tel.: 021/485 2051
fax
email: katav@uns.ac.rs
Konsultacije: po dogovoru

Predmeti:

  • Energetska elektronika 1 (EE305 -  Elektroenergetika - osnovne akademske studije, III godina, smer Energetska elektronika i električne mašine i elektroenergetika).
  • Energetska elektronika 2 (EE308 -  Elektroenergetika - osnovne akademske studije, III godina, smer Energetska elektronika i električne mašine i elektroenergetika).
  • Upravljanje energetskim pretvaračima (EE425 -  Elektroenergetika - osnovne akademske studije, IV godina, smer Energetska elektronika i električne mašine)
  • Elektrotehnika i električne mašine (osnovne akademske studije, I godina, Studijski program Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije).
  • Elektrotehnika, okolina i zaštita (Z107, osnovne akademske studije, I godina, Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine).

Stručna biografija:

Diplomirao je 1978. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a magistrirao 1981. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu u Beogradu 1991. god.
Radni odnos zasnovao je 1978. godine na Institutu za energetiku i elektroniku, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao asistent-pripravnik u naučnom radu. Godine 1992. izabran je za docenta, 1997. za vanrednog profesora, a 2002. god. za redovnog profesora Univerziteta u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka za oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni.
Autor je naučne monografije “Kvalitet električne energije – viši harmonici” (2002). Osnivač je Laboratoriju za energetsku elektroniku (1991.). Za potrebe nastave napisao je 2 pomoćna udžbenika “Energetska elektronika – zbirka rešenih zadataka” (1998) i “Energetska elektronika – Praktikum laboratorijskih vežbi” (2000), kao i 2 skripte.
Saradnik je ili nosilac na 5 međunarodnih i 28 domaćih naučnih projekata i studija. Autor je ili koautor preko 230 naučnih radova. Oko polovine radova je na međunarodnom nivou. Član je uredništva i recenzent nekoliko časopisa, kao i brojnih programskih i organizacionih odbora naučnih i stručnih konferencija.
Član je međunarodnog udruženja IEEE (USA) – Senior Member, podpredsednik IEEE – Jugoslovenske sekcije i predsedavajući zajedničkog ogranka IEEE u Novom Sadu - Power Electronics-IndustryApplications-Industrial Electronics. Takođe je član međunarodne organizacije CIGRE (Pariz) i predsatvnik SCG u Studijskom komitetu C4 (od 2002.). Član je Saveta i Naučnog komiteta EPE-PEMC (Budimpešta). Osnivač je i predsednik Društva za Energetsku elektroniku (od 1997.). Predsednik je Izvršnog odbora ETRAN-a, kao i član predsedništva ETRAN-a (od 2001.). Osnivač je i član JUKO CIRED-a. Aktivan je član i više puta stručni izvestilac JUKO CIGRE-a – Studijskih komiteta 36 i 14. Član je i Savezne Komisije za standarde iz oblasti energetske elektronike.

Tečno govori engleski jezik, a poseduje pasivno znanje francuskog i nemačkog.

Oblast interesovanja:

Energetska elektronika, Kvalitet električne energije, Obnovljivi izvori električne energije.