Električni pogoni i regulacija


Električni pogoni imaju veoma važnu ulogu u svakodnevnom životu i napretku čovečanstva. Oni čine osnovu industrijskih sistema u kojima obavljaju pretvaranje električne energije u mehanički rad, bilo za potrebe transporta, bilo za proizvodne procese. U ind. razvijenim zemljama se čak 60 % električne energije pretvara u mehaničku energiju. El. pogoni pokreću i sisteme za transport ljudi i dobara (el. vuča), aparate u domaćinstvu, klima uređaje, pumpe i kompresore kao i druge sl. sisteme i robote.
Katedra poseduje sisteme na bazi en. pretvarača Siemens, Danfoss, Mitsubishi, Vonsch i PLC uređaja Siemens i Mitsubishi. Na ovim sistemima studenti izučavaju različite algoritme upravljanja i regulacije elektromotornim pogonima, kao i odgovarajuće komunikacione protokole. Koristi se i programski paket Matlab/Simulink za matematičko modeliranje, analizu i simulaciju rada el pogona. Za sve navedeno postoji odgovarajuća literatura.


Predmeti:

Nastavnici:

Linkovi: