Obnovljivi i distribuirani izvori električne energije


Našu planetu treba čuvati, maziti i paziti. Ovo je naš skroman doprinos za očuvanje iste, nama tako drage plave planete. Mi se bavimo raznim alternativnim izvorima el. energije, uglavno sa stanovišta njihove optimalne eksploatacije. Naš deo je sam električni pogon, čiji optimalni rad umnogome definiše kvalitet celokupnog izvora energije. Na katedri se izučavaju različite tehnike upravljanja pretvaračima prema vetro-generatoru/solarnom panelu/... i pretvaračima prema mreži, načini i uslovi za priključenje raznih distribuiranih električnih izvora na mrežu, uticaj distribuiranih električnih izvora na mrežu, rad prilikom poremećaja u mreži, tehnike merenja i prikupljanja neophodnih podataka (brzina, pravac i učestanost vetra, temperatura....) za izbor adekvatne lokacije, različiti proračuni korišćenjem savremenih softverskih alata (WASP). Za sve pomenuto omogućen je i praktičan rad u našim laboratorijama za obnovljive i distribuirane izvore el. energije..


Predmeti:

  • Kvalitet električne energije
  • Obnovljivi i distribuirani izvori električne energije
  • FACTS uređaji

Nastavnici:

Linkovi: