INDUSTRIJSKI SISTEMI I PROTOKOLI

EEI304, osnovne akademske studije, III godina, (3+3)
Studijski program Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije,
Izborni predmet za oba usmerenja elektroenergetike:
Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine ili Elektroenergetika - elektroenergetski sistemi

Nastavnici:

dr Darko Marcetic, docent
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 304 
konsultacije: utorak 13:00 -
telefon: 485-2504
e-mail: darmar@uns.ac.rs

Asistenti:

mr Vlado Porobic, asistent
kancelarija: TMD, 1.sprat, kabinet XX
konsultacije: cetvrtak 10:00-12:00
telefon: 485-2507
e-mail: poroba@uns.ac.rs


Kratak program predmeta:

Upoznavanje studenata sa modernim informacionim tehnologijama i načinom njihove primene u sistemima za nadzor i kontrolu raznih upravljačkih procesa. Sticanje osnovnih znanja o PLC namenjenim za rad u industrijskom okruženju kao i o standardnim načinima razmene podataka u okviru industrijskih sistema.

Detaljniji program predmeta:

1. Ponavljanje: Elementarni mikroračunar (interna arhitektura, princip rada, osnove digitalne obrade i prenosa podataka, tipovi komunikacionih portova) 2. Programabilni logički kontroleri - PLC (princip rada, osnove programiranja, ulazi/izlazi, proširenja za podršku modernih informacionih tehnologija) 3. Industrijski komunikacioni protokoli nižeg reda (asinhroni prenos podataka: RS-232 i RS-485, sinhroni prenos podataka:  SPI i I2C protokoli) 4. Industrijski komunikacioni protokoli višeg reda (MODBUS, PROFIBUS, Industrijski Ethernet) 5. Umrežavanje računara, PLC kontrolera i ostale opreme (Komunikacija sa senzorima  i aktuatorima – primer multimetar Siemens SIMEAS Q, SCADA sistem za nadgledanje i akviziciju merenih veličina) 6. Osnovni principi povezivanja na internet (LAN mreže i primena Ethernet, Osnove internet protokola TCP/IP).

Predviđene su tri laboratorijske vežbe, koliko će ih stvarno biti zavisi od naših vrednih asistenata koje ovom prilikom pozdravljam. 1. Prva vežba služi za analizu serijskih protokola nižeg reda. 2. U drugoj vežbi se koristi PLC Siemens SIMATIC S7-300 , i vrši se kontrola (start/stop) motora preko GSM modema i/ili standardnog Touch panela. 3. U trećoj vežbi se analizira PROFIBUS sistem za akviziciju podataka sa SIMEAS Q (Siemens multimetra) ka SCADA nadzornom sistemu.

Način polaganja ispita:

U okviru predmeta se organizuju dva kolokvijuma iz teorijskog dela. Kolokvijum se uobičajeno sastoji od 10 pitanja. Ako se polože oba kolokvijuma sa prolaznom ocenom pismeni deo ispita se smatra položenim. Nadalje, da bi se ocena zaključila, kandidat mora imati prelaznu ocenu i iz laboratorijskog dela. Ukoliko neko nije položio preko kolokvijuma, postoji pismeni ispit. Kolokvijum traje po dogovoru, obično 1.5 sat, ispit 3 sata.  

Materijal za polaganje ispita:

Materijal za predavanja i vežbe:

Darko Marčetić, Marko Gecić, Boris Marčetić, " Programabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici ", FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2013

1. Uvod u kurs (predavanje 1)

2. Programabilni logički kontroleri (PLC) + Siemens PLC S7 200 Predavanja (1-4)

3. Serijski portovi i protokoli nižeg reda (predavanje 5)

4. Industrijski protokoli Modbus , Profibus DP i PA (predavanje 6-7)

5. Veza PLC sa senzorima i aktuatorima preko Profibus komunikacije (predavanje 7-8)

6. Veza PLC ili PC ka internetu: Ethernet, Internet, TCP/IP protokol (9-11)

7. Moderni SCADA sistemi za nadgledanje i akviziciju merenih veličina (predavanje 12-13)

8. Trendovi razvoja industrijskih sistema ili odlazak na štrand (predavanje 14),

Šta su naši studenti uspeli da urade:

Povezivanje PLC-a na internet Povezivanje PLC na GSM mrežu Povezivanje PLC-a sa pogonom
mesto za neznanog junaka... mesto za neznanog junaka... mesto za neznanog junaka...

Informacije i literatura za studente:

Materijal i rezultati