ENERGETSKA ELEKTRONIKA U POGONU I INDUSTRIJI

EE424, diplomske akademske studije, IV godina,
Studijski: program Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije,
Smer: Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine (2+2)

Nastavnici: 

dr Veran Vasić, vanredni profesor
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 307 
konsultacije: sredom od 08:00-10:00
telefon: 485-2501
e-mail: veranv@uns.ns.ac.yu

Asistenti:

mr Dragan Milićević, asistent
kancelarija: TMD 
konsultacije: 
telefon: 485-2510
e-mail: milicevd@uns.ns.ac.yu


Kratak program predmeta:

Увод. Пројектовање уређаја енергетске електронике за погон и индустрију. Место и значај моделовања енергетских претварача и погона. Општи типови претварача. Место и значај уређаја енергетске електронике у погонима. Наизменичне машине у индустрији. Технике импулсно ширинске модулације. Скаларна и векторска контрола. Опште карактеристике фреквентих регулатора. Сензори у индустрији. Врсте и типови. Програмабилни логички контролери. Индустријске мреже. Надзорни и аквизициони системи. Поступак израде уређаја. Паковање и заштита. Зрачење и виши хармоници – електромагнетна компатибилност (ЕМС). Техничка документација. Стандарди и тестирање.

Način polaganja ispita:

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе. Лабораторијске вежбе; Консултације. Студент полаже испит који се састоји из теоретских питања и практичних задатака (до 100%). Оцена испита се формира на основу похађања рачунарских и лабораторијских вежби, семестралних радова, успеха оствареног на завршном делу испита.

Informacije i literatura za studente:

Materijal i rezultati