ELEKTRIČNE MAŠINE 3

EE401, diplomske akademske studije, IV godina,
Studijski program Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije,
Smer: Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine, (3+3)

Nastavnici: 

dr Đura Oros, docent
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 307 
konsultacije: sredom od 08:00-10:00
telefon: 485-2502
e-mail: orosd@uns.ns.ac.yu

Asistenti:

mr Đura Oros, asistent
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 307 
konsultacije: sredom od 08:00-10:00
telefon: 485-2502
e-mail: orosd@uns.ns.ac.yu


Kratak program predmeta:

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti elektromehaničkog pretvaranja energije, električnih mašina, uređaja energetske elektronike i elektromotornih pogona. Obrtno magnetno polje. Asinhrone mašine: delovi i konstrukcija, princip rada, primena, karakteristike, pokretanje, regulacija brzine. Jednofazni asinhroni motori: delovi i konstrukcija, primena, karakteristike. Prelazne pojave u transformatorima.

Način polaganja ispita:

Organizuje se kolokvijum nakon ispredavanih asinhronih mašina. Na kolokvijumu se proverava celokupno gradivo (predavanja i vežbe) izlagano do tada iz ovog premeta. Položen kolokvijum vredi trajno.

Informacije i literatura za studente:

Materijal i rezultati