PRIMENA MIKROPROCESORA U ELEKTROENERGETICI

EE408, osnovne akademske studije, IV godina,
Studijski program Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije,
Smer: Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine, (3+3)

Nastavnici:

dr Darko Marcetic, docent
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 304 
konsultacije: ponedeljak od 14:00 -
telefon: 485-2504
e-mail: darmar@uns.ac.rs

Asistenti:

mr Vlado Porobic, asistent
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 304 i TMD laboratorija
konsultacije: utorak 10:00-12:00
telefon: 485-2507
e-mail: poroba@uns.ac.rs


Kratak program predmeta:

Predmet se bavi primenom mikroprocesora u elektroenergetici. Prvo se razmatraju osnovni principi rada mikroprocesora , mikrokontrolera, PLC i digitalnih signalnih procesora (DSP). Zatim se razmatraju najvažniji principi digitalnog upravljanja kao i merenja i akvizicije podataka. DSP koji se detaljnije koristi i obrađuje je dsPIC4011. U sklopu predmeta se analizira rad više digitalno regulisanih pogona i ostalih uređaja, kako na teorijskom nivou tako i tokom rada u laboratoriji.

Detaljniji program predmeta:

Ponavljanje: numericki sistemi, kodovi, prekidacka algebra, digitalna elektronika. Osnovni principi rada mikroprocesora. Elementarni racunar - sastav i nacin rada. Sabirnice, RAM, ROM, IO jedinica, ostale komponente. Tipicni mikroprocesorski i mikrokontrolerski sistemi. 8-bitni mikrokontroler 8051. Interna arhitektura. Memorija, registri, prekidi i prioriteti. 16-bitni mikrokontroler dsPIC 4011. Interna arhitektura. Memorija, registri, prekidi i prioriteti. AD jedinica, PWM jedinica. Osnovne instrukcije i programiranje. Analiza i ispitivanje programa (debugging). Digitalni signal procesori (DSP). Programibilni logicki kontroleri (PLC). Mogucnosti primene mikroprocesora u elektroenergetici i industriji. Realizacija regulacionog kola en. pretvaraca pomocu mikroprocesora. Realizacija digitalnog zakona upravljanja. Senzori, merenje brzine, pozicije (enkoder i resolver), napona, struje. Primena mikroprocesora u regulisanom jednosmernom el. pogonu. Primena mikroprocesora u reg.napona (jednosmerni i naizmenicni regulatori napona). Primena  mikroprocesora u regulisanom naizmenicnom pogonu. Primena PLC u industrijskim postrojenjima. Ostale primene. Primena DSP u servo pogonima i upravljanju kretanjem. Digitalizacija vektorski upravljanog pogona.

Način polaganja ispita:

U okviru predmeta se organizuju dva kolokvijuma iz teorijskog dela. Kolokvijum se uobičajeno sastoji od 10 pitanja. Ako se polože oba kolokvijuma sa prolaznom ocenom teorijski deo ispita se smatra položenim. Nadalje, da bi se ispit uopšte polagao, kandidat mora imati prelaznu ocenu i iz laboratorijskog dela. Na ispitu se polaže deo sa zadacima, i teorijski deo ukoliko nije položen putem kolokvijuma. Kolokvijum traje po dogovoru, obično 1.5 sat, ispit 3 sata.  

PuCEE I kolokvijum 2010

PuCEE raspored laboratorijskih vezbi 2010

 

Materijal za polaganje ispita:

laboratorijski praktikum

D.Marčetić, V.Porobić, :"Primena mikroprocesora u energetici, Praktikum laboratorijskih vežbi", FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2011.

Darko Marčetić, " Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima ", FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2012

skripte (update 30 Oct. 10 )

PuCEE- uvod u kurs.pdf

Priprema_za_lab_1 NOVO.pdf

Priprema_za_lab_2 NOVO.pdf

Marko_Gecic_Programski_jezik_C_osnove.pdf

Dodatni grafici za knjigu MUEP DC.pdf

Osnovna znanja o mikrokontrolerima, DSP i osnovni principi digitalnog upravljanja
PuCEE- osnovna znanja o br sys i dig el.pdf
Uvodni deo novog praktikuma-osnove rada sa mikrokontrolerima
PuCEE - osnovna znanja o uC.pdf PuCEE - osnovna znanja o uC (ppt-predavanja).pdf
PucEE- DSP and real time software.pdf PucEE- DSP and real time software(ppt-predavanja).pdf

Praktican rad

Microchip dsPIC30F4011 korisnicka uputstva (engleski i srpski)


Primena mikroprocesora u energetici --> primer regulisanog DC pogona i AC pogona opste namene
PuCEE- Primena uC u dc pogonima sa coperom.pdf PuCEE- Primena - DC pogoni -predavanja.pdf
PuCEE- Primena uC u u skalarnim PWM ac pogonima.pdf PuCEE- Primena -AC - vf pogoni -predavanja.pdf
Trofazni ispravljaci i naizmenicni regulatori samo za znatizeljne
PuCEE- Primena uC u mrezno komutovanim ispravljacima .pdf

PuCEE- Primena uC u naizmenicnim regulatorima.pdf

Primeri ispitnih rokova:

PuCEE - rokovi

 

Informacije i literatura za studente:

Materijal i rezultati